Kabineti i Kryetarit

Artan Grubi
Shef i Kabinetit të Kryetarit/Këshilltar Politik

Email: artan.grubi@bdi.mk/cabinet@bdi.mk

Tetovë/Тетово/Tetovo: +389 44 334 398

Shkup/Скопје/Skopje : +389 22 634 134

Faks/Факс/Fax: +389 44 334 397

Adresa/Адреса/Mailing Address: Recicë e Vogël/Mala Reçica 2, 1200 Tetovë/Тетово/Tetovo

Pançe Nedelkovski/Панче Неделковски 47, 1000 Shkup/Скопје/Skopje

Zyra për informim

Bujar Osmani
Zëdhënës

Email: press@bdi.mk / bujar.m.osmani@gmail.com

Tetovë/Тетово/Tetovo: +389 44 334 398

Shkup/Скопје/Skopje: +389 22 634 134

Faks/Факс/Fax: +389 - 44 - 33 43 97

Adresa/Адреса/Mailing Address: Recicë e Vogël/Mala Reçica 2, 1200 Tetovë/Тетово/Tetovo

Pançe Nedelkovski/Панче Неделковски 47, 1000 Shkup/Скопје/Skopje

Zëdhënës i Qeverisë

Muhamet Hoxha
Zëdhënës i Qeverisë

Qeveria e Republikës së Maqedonisë

Bul. Ilidenska pn,

1000 Shkup

Tel: +389 02 3 232 407

muamet.hoxha@gs.gov.mk / meti_23@hotmail.com