Bajram Kadria

Kryetar i Komunës Vrapçishtë: Bajram Kadria