Abdilaqim Ademi - Zv. Kryeministër

Bujar Osmani - Ministër i shëndetësisë

Fatmir Besimi - Ministër i ekonomisë

Musa Xhaferi - Ministër i pushtetit lokal

Nexhati Jakupi - Ministër i ambientit

Xhelal Bajrami - Ministër i punës dhe çështjeve sociale

Lindita Qazimi - Zv. Ministre e arsimit

Nedim Ramizi - Zv. Ministër i financave

Xhevat Buçi - Zv. Ministër i punëve të mbrendëshme

Besir Jashari - Sekretar Shtetëror i bujqësisë

Abdilkadër Memedi - Sekretar Shtetëror i punëve të jashtme