Enver Pajaziti

Kryetar i Komunës Bërvenicë: Enver Pajaziti