BEHIXHUDIN SHEHAPI

I lindur më 27.2.1961 në Tetovë. Ka diplomuar në “Shën  Cirili dhe Metodi”, Shkup, historian i artit.

Aktivitete në Kuvend:

Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, zëvendëskryetar 
Komisioni për Kulturë, anëtar
Komisioni për Mundësi të Barabarta të Burrave dhe Grave, zëvendësanëtar
Komisioni Juridik-Ligjvënës, zëvendësanëtar
Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Mediteranit, zëvendësanëtar
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Japonisë, anëtar  
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Serbisë, anëtar 
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Turqisë, anëtar