IRFAN DEARI

I lindur më 25.10.1961 në f.  Sedllarcë  E., Bogovinë.  Mjek i diplomuar i praktikës së përgjithshme, Fakulteti i Mjekësisë, Shkup.

Aktivitete në Kuvend:  

Këshilli i Kanalit të Kuvendit, zëvendësanëtare
Komisioni për Shëndetësi, anëtar
Komisioni për Vetadministratë Lokale, anëtar
Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtar
Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, zëvendësanëtar
 Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Italisë, anëtar  
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Principatës së Madhe të Luksemburgut, anëtar 
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovenisë, anëtar