REXHAIL ISMAILI

I lindur më 2.11.1966 në f.  Sllupçan, Likovë. 
Inxhinier i diplomuar i bujqësisë – Fakulteti i Bujqësisë, Prishtinë.

Aktivitete në Kuvend: 

Këshilli Nacional për Eurointegrime, zëvendësanëtar
Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji, kryetar
Komisioni për Vetadministratë Lokale, zëvendëskryetar 
Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, anëtar
Komisioni për Çështje Ekonomike, zëvendësanëtar  
Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtar  
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Holandës, kryetar 
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Indonezisë, anëtar 
Grupi parlamentar i Kuvendit te Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Islame të Iranit, anëtar 
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Hungarisë, anëtar