JULIETA MARKU

ANËTARE E BDI-SË. E LINDUR MË 10.9.1969 NË DIBËR. SHQIPTARE. EKONOMISTE E DIPLOMUAR, USHT.

AKTIVITETE NË KUVEND:

  • KOMISIONI PËR FINANCIM DHE BUXHET, ANËTARE
  • KOMISIONI PËR ÇËSHTJE EKONOMIKE, ANËTARE
  • KOMISIONI PËR SHËNDETËSI, ZËVENDËSANËTARE
  • GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E REPUBLIKËS SË AUSTRISË, ANËTARE
  • GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQE