HAJRIE MISIMI

E lindur më 11.1.1965 në Prishtinë Arsim të lartë – gjuhë dhe letërsi shqipe.

Aktivitete në Kuvend:

Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtar
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve të Lindjes së Afërt dhe të Mesme, anëtar 
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovakisë, anëtar