VJOLLCA MEHMETI NUREDINI

E lindur më 6.2.1978 në Shkup.  Profesoreshë e diplomuar e biologjisë, Fakulteti Matematikor-natyror - Shkup.

Aktivitete në Kuvend:

  • Komisioni për Mundësi të Barabarta të Burrave dhe Grave, anëtare
  • Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtare
  • Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, zëvendësanëtare
  • Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, zëvendësanëtare
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Kanadasë, anëtare 
  • Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Spanjës, anëtare