NEXHATI JAKUPI

I lindur më 10.7.1973 në Gostivar. Ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë, specialist kirurg.

Aktivitete në Kuvend:

Këshilli i Kanalit të Kuvendit, anëtar
Komisioni për Çështje Evropiane, anëtare
Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale, anëtar
Komisioni për Financim dhe Buxhet, zëvendësanëtare
Komisioni për Vetadministratë Lokale, zëvendësanëtar
Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Mediteranit (AP e Mediteranit), zëvendësanëtar
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Mongolisë, kryetar 
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Federative të Gjermanisë, anëtar   
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Irlandës, anëtar 
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentin e Republikës së Maltës dhe Republikës se Qipros, anëtar