SUZANA SALIU

 E lindur më 24.2.1960 në f. Saraj, Shkup. Juriste e diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës, magjistër në sferën e shkencave juridike.

Aktivitete në Kuvend: 

Këshilli Buxhetor i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, kryetare 
Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, anëtare 
Komisioni Juridiko-Ligjvënës, anëtare 
Komisioni për Çështje Kushtetuese, anëtare 
Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendësanëtare 
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Portugalisë, anëtare 
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Çekisë, anëtare