HAJRULLA MISINI

I lindur më 10.08.1966 në Kumanovë. I diplomuar në Fakultetin Pedagogjik – arsimtar i historisë dhe gjeografisë.

Aktivitete në Kuvend:  

Këshilli Nacional për Eurointegrime, anëtar
Këshilli i Kanalit të Kuvendit, anëtar
Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, zëvendësanëtar
Komisioni për Çështje Evropiane, kryetar
Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, anëtar
Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, anëtar  
Komisioni për Politikë të Jashtme, zëvendësanëtar
Komisioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Masave për Përcjelljen e Komunikimeve nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes, zëvendësanëtar
Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendësanëtar
Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Dimensionin Parlamentar të Iniciativës së Evropës Qendrore (DP IEQ), anëtar
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës Islamike të Iranit, kryetar 
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e SHBA-së, anëtar