XHEVAT ADEMI

I lindur më 8.12.1962 në f. Reçicë e Madhe, Tetovë. Gazetar i diplomuar.

Aktivitete në Kuvend:   

Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
Këshilli Buxhetor i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, anëtar
Këshilli i Kanalit të Kuvendit, zëvendësanëtar
Komisioni për Vetadministratë Lokale, kryetar 
Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, anëtar
Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, zëvendësanëtar
Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Sport, zëvendësanëtar
Komisioni për Çështje Kushtetuese, zëvendësanëtar
Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (AP OSBE), zëvendësanëtar
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Belgjikës, kryetar 
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Australisë dhe me Parlamentin e Zelandës së Re, anëtar
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Francës, kryetar