Ermira Mehmeti

E lindur më 6.10.1979 në Shkup.Juriste e diplomuar në UEJL në Tetovë, magjistër në sferën e politikës komparative në Fakultetin e Ekonomisë dhe Shkencave Politike në Londër (LSE). Doktorant i shkencave juridike në Universitetin e Tiranës.

Aktivitete në Kuvend:

Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, kryetare
Këshilli nacional për eurointegrime, zëvendësanëtare
Komisioni për Çështje të Zgjidhjeve dhe Emërimeve, anëtare
Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit, anëtare
Komisioni për Çështje Kushtetuese, anëtare
Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, anëtar
Komisioni për Politikë të Jashtme, anëtar
Komisioni Juridik-Ligjvënës, zëvendësanëtare
Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociacion (Komiteti i Përzier Parlamentar BE-RM), nënkryetarë   
Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës (AP KE), anëtare
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore, kryetare  
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, anëtare 
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Malit te Zi, anëtare