Nora Aliti

Disponon me njohuri të mëdha për organizim të brendëshëm dhe të jashtëm në industrinë e biznesit. Ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe rezikon shpesh në operacionet financiare por ofron zgjedhjet më të mira për cështje të lidhura poashtu me biznes. Duke e njohur në mënyrë shumë profesionale punën dhe profesionin e saj, paraqitet si një person dinamik, proaktiv dhe vendimtarë. Kërkon mënyra të reja për të zgjidhur reziqet si avantazh konkurues të biznesit. Komunikimi, puna në ekipë, agjente dhe me një strategji të shkëlqyer në menaxhimin e projekteve me performanca nga të gjitha fushat.

Arritjet kryesore të karierës

Menaxhimi i një buxheti prej 2 miliard $ në EMEA e duke realizuar mbi 50 milion $ të ardhura mbi të njejtin objektiv. Përshpejtimi dhe bashkëpunimi me CIFAS (Agjencia për parandalimin e mashtrimit në Britani të madhe), rreth PayPal.

Kualifikimet akademike dhe Aftësi të tjera 

Master në menaxhimin e sigurimeve dhe rezikut: MIB Itali - dhjetor 2008 
BA në Ekonomi: Neë Bulgarian University Bullgaria, maj 2007 

Aftësi të forta financiare dhe strategjike analitike; Organizim dhe planifikim; Rezultat Orientimi; Zgjidhja e problemeve; Lidershipi; Puna në ekipë; Planifikimi i projektit / Ekzekutimi; Biznes Ndërgjegjësimi; Vendimmarrja e përgjegjësisë; Zbatimin e strategjisë; Autoriteti teknik; 

Gjuhë të huaja 

Albanian - Gjuhë amëtare (e folur dhe e shkruar) 
Anglisht - Rrjedhshem (e folur dhe e shkruar) 
Maqedonisë - Rrjedhshem (e folur dhe e shkruar)