Talat Xhaferi

Lindur më 15.4.1962 në fshatin Forinë, Gostivar.
Kombësia: Shqiptar, shtetas i Republikës së Maqedonisë
Gjuhët që zotëron: shqip, maqedonisht, serbo-kroatisht, anglisht
Statusit martesor: i martuar dhe ka dy fëmijë

Aktivitete në kuvend:
- Koordinator i grupit parlamentar të BDI-së
- Komiteti për marrëdhënie ndërmjet bashkësive, anëtar
- Këshilli Kombëtar për Eurointegrime, anëtar
- Komisioni Juridik-Ligjvënës, anëtar
- Komisioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Masave për Përcjelljen e Komunikimeve nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes, anëtar
- Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, anëtar
- Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtar
- Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, zëvendës-anëtar
- Komisioni për Financim dhe Buxhet, anëtar
- Komisioni për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim, zëvendës-anëtar
- Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve, zëvendës-anëtar
- Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës Veri-atlantike Kontraktuese, me status të delegacionit shoqërues (AP NATO), shef i Delegacionit
- Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Unionin Interparlamentar (UIP), anëtar
- Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kosovës, kryetar
- Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Austrisë, anëtar
Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve baltike: Republika e Estonise, Republika e Letonisë dhe Republika e Lituanisë, anëtar
- Grupi parlamentar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë, anëtar

Përvoja e mëparshme:
2011 – 2013 – Deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë (BDI)
2008 – 2011 – Deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë (BDI)
2004 – 2006 – Zëvendës i Ministrit të Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë
2002 – 2004 – Deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë (BDI)
1992 – 2001 – Oficer në ARM
1985 – 1991 – Oficer në APJ

ARSIMI:
Magjistër i mbrojtjes.

1996-1998 – Studime pasdiplomike – Specializim për Detyra të Komandës dhe Shtabit në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostollski” – Shkup
1981-1985 – Akademia Ushtarake, Forcat Tokësore – Drejtimi i Këmbësorisë, Beograd dhe Sarajevë
1977-1981 – Arsimi i Mesëm: Gjimnazi Ushtarak, Beograd
1969-1977 – Shkollimi fillor: “Përparimi” Çegran, Gostivar