Artan Grubi

 Anëtar i BDI-së. I lindur më 7.6.1977 në Shkup. Shqiptar. Magjistër në sferën e mediave dhe komunikimeve; doktorant në shkencat politike.