SELVIE SALIU

E lindur në vitin 1970 në fsh. Vërben, Gostivar.Pedagoge. Jeton në Gostivar.