HUSEINXHEVAT HUSEINI

i lindur në 1945 në Tetovë, RM-së. Ka kryer arsimin  e lartë. 
Punëtor arsimor me përvojë 28 vjet. 
E flet mirë gjuhën frënge, shërbehet me anglishten, turqishten dhe serbishten, ndërsa mëson gjuhën arabe. Jeton në Tetovë.