TEUTA ARIFI

E lindur më 19.10.1969

Përgatitja profesionale

Shkollimi fillor               Tetovë
Shkollimi i mesëm         Tetovë
Arsimimi i lartë             Shkup 
Arsimi pasuniversitar     Doktor i shkencave Filologjik

Angazhimi profesional

Docent në UEJL
Botime të ndryshme shkencore dhe politike

Angazhimi politik

Nënkryetare e BDI-së
Deputete në Parlamentin e RM-së, 2002-2006, 2006-2010
Kryetare e komisonit për politikë të jashtme (2002-2006)
Kryetare e komisionit për kulturë (2006-2010)

Gjuhë të huaja, aplikime kompjuterike, të tjera

Gjuhë angleze, frenge, italiane dhe turke.
Aplikime të ndryshme kompjuterike