AGRON BUXHAKU

I lindur më 10.08.1957

Përgatitja profesionale

Shkollimi fillor               “Vëllazërim-Bashkim”- Dibër
Shkollimi i mesëm         Gjimnazin
Arsimi i lartë                 Tregëtia e jashtme dhe Gjuha dhe letërsia Angleze
Arsimi pasuniversitar     Magjistër shkence i politikës ndërkombëtare

Angazhimi profesional

Referent për tregëti të jashtme “Dpleast”-Dibër
Profesor i gjuhës Angleze-Dibër
I punësuar në komisariatin e lartë për refugjatë-Bruksel
Asisent i nënkryetares së Senatit belg
Deputet në Parlamentin e RM-së 2002-2004
Ministër i transportit dhe lidhjeve 2004-2005
Drejtor i Qendrës për menaxhim me krizat
Deputet në Parlamentin e RM-së 2006-2010

Angazhimi politik

Anëtar i kryesisë së BDI-së
Sekretar për marrëdhënie me jashtë dhe integrime

Gjuhë të huaja, aplikime kompjuterike, të tjera

Anglisht, frengjisht, rusisht, serbisht, kroatisht, italisht, holandisht 
Njohje të aplikacioneve kompjuterike