SADULLA DURAKU

I lindur më 21.01.1960

Përgatitja profesionale

Shkollimi fillor   “Dituria”-Likovë
Shkollimi i mesëm         “19 nëntori” Q M Teknike- Prishtinë
Arsimimi i lartë  Ing.i dipl.i Maqinerisë
Arsimi pasuniversitar    

Angazhimi profesional

Prof. i lëndëve teknike deri në vitin 2000
Doganier i lartë 2000-2001
 

Angazhimi politik

Zv/drejtor i doganave të RM-së
Ministër i Bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomizimit me ujëra
Deputet në Parlamentin e RM-së, 2006-2010

Gjuhë të huaja, aplikime kompjuterike, të tjera

Gjermanisht