ADNAN JASHARI

I lindur më 10.08.1957
Përgatitja profesionale

Shkollimi fillor   
Shkollimi i mesëm         
Arsimimi lartë   
Arsimi pasuniversitar     Doktor i shkencave Juridike

Angazhimi profesional

Profesor Universitar në UEJL dhe USHT

Angazhimi politik

Sekretar i degës së BDI-së Gostivar, 2002-2005
Anëtar i kryesisë qendrore të BDI-së 
Deputet në Parlamentin e RM-së 2002-2006
Deputet në Parlamentin e RM-së 2006-2010

Gjuhë të huaja, aplikime kompjuterike, të tjera

Komunikon anglisht
Aplikime të ndryshme kompjuterike