SELVIE SALIU

 U lind në vitin 1970 në fsh. Vërben, Gostivar. Pedagoge.
 E njeh mirë gjuhën maqedonase dhe turke. Jeton në Gostivar.