TAHIR HANI

I lindur më 15.12.1961
Përgatitja profesionale

Shkollimi fillor             Veleshtë
Shkollimi i mesëm          Strugë
Arsimimi i lartë  
Arsimi pasuniversitar    

Angazhimi politik

Kryetar i komunës së Veleshtës 2000-2004
Drejtor i NP “Komunalno”-Strugë
Deputet në Parlamentin e RM-së 2006-2010
Anëtar i kryesisë qendrore të BDI-së

Gjuhë të huaja, aplikime kompjuterike, të tjera

Komunikon aglisht
Aplikime të ndryshme kompjuterike