FAZLI VELIU

I lindur më 04.01.1945
Përgatitja profesionale

Shkollimi fillor   
Shkollimi i mesëm         
Arsimimi i lartë              Gjuhë e letërsi 
Arsimi pasuniversitar    

Angazhimi profesional

Autor i më shume librave, lektor, recenzues, redaktues

Angazhimi politik

Deputet në Parlamentin e RM-së 2002-2006
Deputet në Parlamentin e RM-së 2006-2010

Gjuhë të huaja, aplikime kompjuterike, të tjera

Gjuhë gjermane, frenge