AZIZ POLLOZHANI

I lindur më 15.02.1957
Përgatitja profesionale

Shkollimi fillor              Ohër
Shkollimi i mesëm        Strugë
Arsimimi i lartë             Fakulteti i mjekësis, Universiteti i Prishtinës
Arsimi pasuniversitar     Kirurgji vaskulare-Zagreb
Kirurgji plastike-rekonstruktive-Zürich

Angazhimi profesional
Mjek kirurg

Angazhimi politik
Deputet në Parlamentin e RM-së, 1998-2002
Ministër i arsimit dhe shkencës 2002-2006
Deputet në Parlamentin e RM-së 2006-2010

Gjuhë të huaja Anglisht, Njohuri kompjuterike