BLERIM BEXHETI

U lind në vitin 1976 në fsh. Gllumovë, Shkup. 
Shqiptar. 
Jurist i diplomuar - avokat. 
Jeton në fsh. Gllumovë.