ADNAN JASHARI

I lindur më 29.11.1965 në fshatin Debresh, Gostivar. 

Profesor universitar. 

Doktor shkence. 

Ka qenë deputet edhe në ish-përbërjen parlamentare.

Kryetar i Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Holandës.

Anëtar i:

  • Komisionit juridiko-ligjvënës,
  • Komisionit për çështje ekonomike,
  • Komisionit për arsim, shkencë dhe sport,
  • Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Ukrainës,
  • Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Australisë.

Zëvendës-anëtar i:

  • Komisionit për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave.