VULLNET AMETI

I lindur më 18.10.1966 në Tetovë. 
Doktor i shkencave të edukatës fizike.

Zëvendës-anëtar i Komisionit për arsim, shkencë dhe sport.

Anëtar i:

Komisionit për çështje kushtetuese,
Komisionit për punë dhe politikë sociale,
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Kroacisë,
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Hungarisë dhe
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Italisë
Zëvendës-anëtar i:

Komisionit për shëndetësi dhe Komisionit për mundësi të barabarta të grave dhe burrave.