ZYMRETE JAKUPI

Anëtare e BDI-së. E lindur më 10.6.1963 në Shkup. Ka kryer shkollën e lartë-profesoreshë dhe arsimin sipërorë të mjekësisë.Magjistre për menaxhment shëndetësor në ''MIT'' universitetin –Shkup. Ka qenë deputete edhe në ish-përbërjen parlamentare.

Kryetare e Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Mongolisë.

Anëtare e:

Komisionit për shëndetësi,
Komisionit për mundësi të barabarta ndërmjet grave dhe burrave,
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Finlandës,
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve baltike: Estoni, Letoni dhe Lituani dhe
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e vendeve të Lindjes së Afërt dhe të Mesme.
Zëvendës-anëtare e:

Komisionit për mbrojtje dhe siguri,
Komisionit për çështje ekonomike.
Përfaqësuese e grupit të deputeteve të BDI-së në Kryesinë e Klubit të Deputeteve.