NAZIF BUSHI

Anëtar i BDI-së. U lind më 1965 në Shkup. 
Punëtor i diplomuar social.
 Ka qenë drejtor i Inspektoratit Shtetëror për Punë dhe u.d. drejtor ekzekutiv në RTM.