FAZLI VELIU

I lindur më 4.1.1945 në fshatin Kollare, Kërçovë. Arsimin e lartë. Profesor i linguistikës. Magjistër.
Ka qenë deputet edhe në ish-përbërjen parlamentare.

Kryetar i Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Belgjikës.

Anëtar i: 

Komisionit të përhershëm anketues për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarit,
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Rumanisë dhe
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Konfederatës së Zvicrës.
Zëvendës-anëtar i:

Komisionit për financim dhe buxhet,
Komisionit për transport, lidhje dhe ekologji dhe
Komisionit për arsim, shkencë dhe sport.