ERMIRA MEHMETI

E lindur më 6.10.1979 në Shkup. Juriste e diplomuar. Magjistre për politikë komparative.

Kryetare e Grupit të deputetëve të  Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore.
Zëvendës-kryetare  e Komisionit për vetadministrim lokal.

Anëtare e:

Komisionit për çështje kushtetuese,
Komisionit për politikë të jashtme,
Komisionit për çështje evropiane,
Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Kuvendin Parlamentar të Këshillit të Evropës,
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Malit të Zi dhe
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me parlamentet e Republikës së Maltës dhe Republikës së Qipros.
Zëvendës-anëtare e:

Komisionit  juridiko-ligjvënës, Komisionit për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve.