JULIETA MARKU

E lindur më 10.9.1969 në Dibër. Ekonomiste e diplomuar.

Anëtare e:

Komisionit për financim dhe buxhet,
Komisionit për çështje ekonomike,
Komisionit për mundësi të barabarta të grave dhe burrave,
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e SHBA-së dhe
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Greqisë.
Zëvendës-anëtare e:

Komisionit për çështje kushtetuese,
Komisionit për sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive.