SAFET NEZIRI

 Anëtar  i Grupit  të deputetëve të BDI-së. I lindur më 1.6.1971 në Shkup. Me arsim të lartë.
Profesor i historisë. 
Ka qenë deputet edhe në  ish-përbërjen parlamentare .

Kryetar i Komisionit  për arsim, shkencë dhe sport.

Anëtar i:

Komisionit për bujqësi, pylltari dhe ekonominë e ujërave,
Delegacionit të Kuvendit  të Republikës së Maqedonisë në  Kuvendin  Parlamentar  të Mesdheut, 
Grupit të deputetëve  të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentit e Mbretërisë së Spanjës,
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Serbisë dhe
Grupit të deputetëve të Kuvendit  të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Kanadasë.
Zëvendës-anëtar i:

Komisionit të përhershëm anketues  për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarit,
Komisionit për çështje ekonomike,
Komisionit për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve dhe Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në
Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociim (Komiteti i përzier Parlamentar i UE-Republika e Maqedonisë).