TALAT XHAFERI

I lindur në 15.4.1962 në fshatin Forinë të Gostivarit.Me  studime pasuniversitare për detyra komanduese dhe të shtabit.

Kryetar i Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Kuvendin Parlamentar të Organizatës Kontraktuese Veriatlantike.

Anëtar i:

Këshillit të Kanalit të Kuvendit,
Komisionit për mbrojtje dhe siguri,
Komisionit për financim dhe buxhet,
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Suedisë,
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Austrisë dhe
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Bosnje e Hercegovinës.
Zëvendës-anëtar i:

Komisionit për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave dhe
Komisionit  për  çështje të rregullores, mandatit  dhe imunitetit.