FEMI JONUZI

I lindur më 17.11.1977 në Studeniçan, Shkup. Profesor i diplomuar i kimisë.

Anëtar i:

Komisionit për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave,
Komisionit për kulturë, Komisionit për shëndetësi,
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Polonisë,
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë Daneze dhe
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Dukës së Madh të  Luksemburgut.
Zëvendës-anëtar i:

Komisionit për çështje kushtetuese,
Komisionit për mundësi të barabarta të grave dhe burrave dhe Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Dimensionin parlamentar të iniciativës së Evropës Qendrore.