HYSEN XHEMAILI

Anëtarë i BDI –së. Lindur më 9.2.1976 në fshatin Vejcë, Tetovë.Ka kryer Fakultetin e Historisë-Gjeografisë, studimet pasuniversitare.

Anëtar i:

Këshillit buxhetor të Kuvendit, 
Komisionit për transport, lidhje dhe ekologji,
Komisionit për çështje të rregullores, mandatit dhe imunitetit,
Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Kuvendin Parlamentar të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë,
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Sllovenisë dhe
Grupit të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Irlandës
Zëvendës-anëtar i:

Komisionit për mbikëqyrje të punës të Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe të Agjencisë për Zbulim