Lika-Suomalainen: Zbatimi i MO-së prioritet i Qeverisë së re

Zëvendës kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë përgjegjës për zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit dhe sistemin politik, z. Hazbi Lika, sot u takua me ambasadoren e Misionit të OSBE-së në Shkup, znj. Nina Suomalainen.

Bashkëpunimi në mes Sekretariatit për implementimin e Marrëveshjes së Ohrit dhe sistemin politik dhe OSBE-së ka qenë tema kryesore në këtë takim të parë në mes ambasadores Soumalinen dhe zëvendëskryeministrit Lika. Bashkëbiseduesit analizuan dhe vlerësuan gjendjen e tanishme dhe potencuan se ka nevojë për një fokusim më objektiv për implementimin e Marrëveshjes së Ohrit dhe prioriteteve që dalin nga zbatimi i Marrëveshjes.

Zëvendëskryeministri Lika falënderoi ambasadoren Suomalainen për përkrahjen që ka dhënë OSBE në përgatitjen e Analizës së Marrëveshjes së Ohrit për kohezion social duke potencuar se rekomandimet që dalin nga kjo Analizë si përdorimi i gjuhës, decentralizimi, arsimi dhe përfaqësimi i drejtë janë tejet të rëndësishme dhe zbatimi i tyre është prioritet i Sekretariatit për implementimin e Marrëveshjes së Ohrit dhe sistemin politik.

Duke u ndalur në përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, zëvendëskryeministri Lika tha se do të angazhohet për rritjen e përfaqësimit si një nga shtyllat e këtij dokumenti duke potencuar se do të bëhet sistematizimi i të gjithë të punësuarve.

Ambasadorja Suomalainen e uroi z. Lika për zgjedhjen e tij në postin e zëvendëskryeministrit dhe njëkohësisht shprehu gatishmëri për mbështetje të plotë për zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit, si një dokument i rëndësishëm për vendin.


15.Jun.2017