Мinistri Аdemi mori pjesë në debatin publik në PN Mavrovë
ë debatin për ndikimet e projekteve të cilat do të realizohen në këtë hapësirë, e sidomos për projektet „Boshkov Most„ dhe „Llukovo Pole„ morën pjesë 50
më tepër
08.Jun.2012
Ministri Bejta u takua me ambasadorin e Italisë, Fabio Cristiani
Marrëveshja është nënshkruar në nëntor të vitit 2002, në mes të dy qeverive në vlerë prej 6.8 milion euro dhe e njëjta është dashur të kryhet në afat kohor prej
më tepër
08.Jun.2012
Mbledhja e 9-të e Komitetit për Stabilizim dhe Asociim mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian
Zëvendëskryeministrja e Qeverisë së R. Maqedonisë për çështje evropiane, Teuta Arifi, prezantoi ngjarjet e fundit në Republikën e Maqedonisë
më tepër
31.May.2012
U mbajt Forumi për hidrocentralet e vogla
Nevoja për energji është gjithnjë në rritje dhe paraqet sfidë për të gjithë ne, dhe ne, në asnjë moment nuk guxojmë ta harrojmë të ardhmen
më tepër
31.May.2012
“Lideri i biznesit në Maqedoni” për vitin 2012
Qëllimi kryesor i Javës evropiane të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme është promovimi dhe informimi i sipërmarrësve për përkrahjen e cila iu ofrohet
më tepër
31.May.2012
Takimi i ministrit Ademi me përfaqësuesit e Agjencionit Europian të Mjedisit Jetësor
Në këtë mënyrë, Republika e Maqedonisë Aktivisht i realizon EU- integrimet e saja dhe rregullisht merrë pjesë në raportet kyçe dhe programin vjetor
më tepër
31.May.2012
Saraqini takon Shoqatën e tregtarëve të Republikës së Maqedonisë
Gjatë periudhës prej 15 – 25 qershori propozim teksti i përgatitur i Ligjit të tregtisë për tregje të gjelbra do të harmonizohet me Shoqatën e tregtarëve
më tepër
31.May.2012
Besimi u takua me Ambasadorin e Kosovës Hysa
Gjithashtu u shpreh gatishmëri e Republikës së Maqedonisë për të mbështetur 2-4 kadetëve në akademinë ushtarake në Shkup
më tepër
31.May.2012
Konferenca e Pestë Ndërkombëtare për Ujrat, Klimën dhe Mjedisin Jetësor– Balwois 2012
Lidhshmëria midis shkencës dhe sjelljes së drejtë të vendimeve politike është e pa diskutueshme
më tepër
31.May.2012
Projekti për nxitje të konkurrencës i finansuar nga USAID
USAID në mënyre suptile I zgjodhi sferat për bashkëpunim më të thellë
më tepër
31.May.2012
Xhaferri takon Kryetaren e Këshillit Nacional së Austrisë, Barbara Pramer
Bashkëbiseduesit në këtë takim konstatuan se marrëdhëniet politike në mes dy vendeve, Maqedonisë dhe Austrisë, janë të mira dhe se ato karakterizohen me miqësi
më tepër
24.May.2012
U hapën ofertat për ndarjen e koncesionit për sistemin e parë rajonal për menaxhimin me mbeturina
Ky është investimi i parë i drejtpërdrejtë i huaj në sferën e menaxhimit të mbeturinës dhe do të kontribuojë drejt zbatimit të standardeve europiane
më tepër
23.May.2012